KOSTEN EN VERGOEDING CLIENTEN 18-25 JAAR

Vanaf 2022 is er in de GGZ een nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, is het een vereiste dat je verwezen bent door je huisarts en dat in de verwijsbrief melding wordt gemaakt van (het vermoeden van) een psychische stoornis. Gezamenlijk maken we  tijdens de intake een inschatting van de zorgzwaarte

Een sessie bestaat meestal uit een gesprek van 45 minuten. Hier kunnen we in overleg van afwijken, bv bij een afspraak waarbij EMDR wordt ingezet.

Ik hanteer de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 

  • Behandeling 45 minuten €128,50
  • Behandeling 60 minuten €150,00

Ongecontracteerde zorg

Om mijn onafhankelijkheid als psycholoog te waarborgen heb ik geen contracten met verzekeraars . Dit betekent dat de vergoeding van de zorg afhankelijk is van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Je ontvangt van mij elke maand een factuur die je rechtstreeks aan mij voldoet. De factuur kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan, afhankelijk van je polis, 60 tot 100% van de behandeling vergoed. Heb je een zuivere restitutiepolis van CZ, Menzis, Stad Holland, StudentenGoedVerzekerd of Zilverenkruis-Achmea dan betaal je geen eigen bijdrage; je verzekeraar vergoedt 100%. Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar niet alle kosten en betaal je een eigen bijdrage. 

Op de factuur staat geen informatie over je hulpvraag en diagnose. Deze informatie komt dus niet bij de verzekeraar terecht!

Het Eigen Risico 

Elke zorgverzekering hanteert een wettelijk verplicht eigen risico. Dat is standaard € 385. Voor alle zorg (met uitzonderingen van huisartsbezoeken, bevalling, verloskundige zorg en kraamhulp) geldt altijd een eigen risico, zo ook voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 

Onverzekerde zorg

De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Dit geldt ondermeer voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsproblemen. Dit type zorg komt voor je eigen rekening. In sommige gevallen wordt deze zorg deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het advies is om voor aanvang van de behandeling bij je ziektekostenverzekering navraag te doen.

Soms toestemming nodig van zorgverzekeraar

Helaas zijn er zorgverzekeraars waarbij je eerst toestemming moet vragen voordat je bij praktijk JET in behandeling kan of bij wie je na een aantal sessies opnieuw toestemming moet vragen. Je moet dan bijvoorbeeld je persoonlijke behandelplan en een offerte van het traject aanleveren. Hierdoor kan het langer duren voordat je met een behandeltraject verder kan. Vantevoren is niet in te schatten of je verzekeraar toestemming geeft. Gelukkig zijn er veel zorgverzekeraars waarbij dit niet nodig is. 
Houd hier bij de keuze van een zorgverzekeraar voor 2024 rekening mee.

De meest gestelde vragen?

Wat is het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis?
Met een zuivere restitutiepolis heb je een vrije zorgkeuze en wordt alle zorg vergoed, ook al heeft de zorgverlener geen contract met de zorgverzekeraar. Dit betekent dus geen eigen bijdrage! Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de nota. Dit is afhankelijk van de maatschappij en het soort polis. In de polisvoorwaarden staat welk percentage wordt vergoed bij niet-gecontracteerde zorg.

Hoeveel krijg ik dan vergoed met een naturapolis? 
Afhankelijk van de maatschappij en het soort polis vergoedt de verzekeraar een deel van de nota. In de polisvoorwaarden staat welk percentage wordt vergoed bij niet-gecontracteerde zorg. Vaak is dit rond de 75% van het marktconform tarief. Het overige deel wordt dan door je verzekering de eigen bijdrage genoemd en moet je zelf betalen. 

Wat is de eigen bijdrage bij praktijk JET?
Met een restitutiepolis betaal je geen eigen bijdrage. Bij een naturapolis of combinatiepolis wel.  Doe vantevoren navraag bij je verzekeraar.

Zijn er aanbieders van naturapolissen die worden uitgesloten?
Praktijk JET wil geen zorgverzekeraars uitsluiten, echter een aantal zorgverzekeraars heeft aanvullende eisen gesteld voor 2023. Er zijn zorgverzekeraars waarbij je eerst toestemming moet vragen voordat je bij ons in behandeling kan of waar je na een aantal sessies opnieuw toestemming moet vragen. Hierdoor kan het langer duren voordat je met een behandeltraject verder kan. Hiernaast kunnen wij niet inschatten of je zorgverzekering toestemming geeft. En je moet dus privacy-gevoelige informatie over je behandeling aanleveren.

Waarom zou ik overstappen naar een restitutiepolis?
De kosten van een naturapolis lijken lager dan die van een restitutiepolis. Echter bij het afnemen van zorg bij niet-gecontracteerde aanbieders zal de eigen bijdrage hoger uitvallen en ben je onder de streep meer geld kwijt.

Ik ben al in behandeling bij praktijk Jet en nu lees ik dat ik een toestemmingsverklaring nodig heb. Wat moet ik doen?
In veel gevallen kan je huidige behandeling gewoon doorlopen. Informeer zelf bij je eigen zorgverzekering of een toestemmingsverklaring nodig is.

Welke polis adviseer je mij?
De keuze voor een zorgverzekering is persoonlijk en daar kan ik vanuit praktijk Jet niet in adviseren.

TARIEVEN VOOR CLIENTEN TOT 18 JAAR 

  • Sessies duren 45 minuten (en 15 minuten voorbereiding en verslagtijd)
  • Het tarief voor een afspraak van 45 minuten is 113 euro. Voor een telefonisch consult wordt per 15 minuten 27,50 euro in rekening gebracht. 
  • Voor een afspraak die niet of niet op tijd (minimaal 24 uur vantevoren) is afgezegd, wordt 55,00 euro in rekening gebracht. 
  • Elke maand ontvangt u per mail een factuur voor de sessies en telefonische consulten. De betaaltermijn is 14 dagen.
  • De genoemde tarieven gelden voor clienten de zorg zelf betalen. 
    Bij een traject dat via de gemeente loopt, wordt de zorg over een bepaalde periode volledig vergoed. U ontvangt van praktijk JET mbt vergoede zorg geen factuur. Zie de informatie in de rechterkolom.

Vergoeding gemeenten bij clienten tot 18 jaar
Praktijk JET heeft contracten met Spoor030 (oostelijk deel van Utrecht Stad), KOOS Utrecht, (westelijk deel van Utrecht Stad) en gemeente Utrecht Zuid Oost  

UTRECHT STAD - oostelijk deel
Praktijk JET heeft tot en met december 2023 een contract met Spoor030.
Het betreft de wijken Binnenstad; Noordoost; Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen); Oost; Overvecht; Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten). 
Cliënten uit deze wijken dienen zich bij het aanmeldloket van Spoor030 of bij het buurteam van hun wijk aan te melden: https://spoor030.nl/aanmeld-formulier/  of https://www.buurtteamsutrecht.nl.

UTRECHT STAD - westelijk deel
Praktijk JET heeft tot en met december 2023 een contract met KOOS Utrecht.
Het betreft de wijken West, Zuid West  en Leidsche Rijn en de plaatsen De Meern en Vleuten. 
Cliënten uit dit gebied kunnen zich met een verwijsbrief van de huisarts aanmelden bij Praktijk JET. 

UTRECHT ZUID OOST
Praktijk JET heeft tot en met juli 2026 een contract met UTRECHT ZUID OOST
Onder de gemeente Utrecht Zuid Oost vallen de volgende plaatsen:
De Bilt Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek 
Bunnik Odijk, Werkhoven 
Utrechtse Heuvelrug Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Overberg 
Wijk bij Duurstede 
Cothen Langbroek 
Zeist Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide
Clienten uit dit gebied kunnen zich aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts of via het Centrum voor Jeugd en Gezin in hun gemeente verwezen worden.