Behandelvormen

In de volgende behandelmethodieken ben ik opgeleid en ervaren.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die na een traumatische of heftige gebeurtenis last hebben van psychische klachten, zoals concentratieproblemen, angsten, herbelevingen of nachtmerries.  Deze kortdurende en snelwerkende behandeling activeert en stimuleert de verwerking. 
EMDR kan ook helpen bij angsten/fobieën die geleidelijk zijn ontstaan zonder dat er een duidelijke traumatische achtergrond is, bv hondenfobie, emetofobie (angst voor overgeven). 
Ook bij een negatief zelfbeeld, wanneer dat het gevolg lijkt te zijn van kwetsende, krenkende of anderszins negatieve ervaringen, kan EMDR een onderdeel van de behandeling zijn.

Registratie bij VEN

Voor meer informatie over EMDR kun je terecht op https://www.emdrkindenjeugd.nl en https://www.emdr.nl/

Schematherapie 
Voel jij je direct afgewezen en verdrietig als een vriend of vriendin een afspraak afzegt? Zorgt een klein puntje van kritiek bv bij de bespreking van je PWS of bij commentaar van je teamleider bij je bijbaantje er al voor dat jij je mislukt, onzeker of boos voelt? Zie je op tegen een groepsopdracht omdat je geneigd bent het meeste werk te doen en de anderen niet durft aan te spreken op hun bijdrage? Of durf jij geen vriendschap of relatie aan te gaan of te onderhouden omdat jij bang bent in de steek gelaten of gekwetst te worden? 
Het zijn voorbeelden van taaie gedragspatronen en vervelende gevoelens die jouw leven flink in de war kunnen schoppen. Lukt het jou niet om deze vervelende gevoelens en bv vermijdend of juist perfectionistisch gedrag los te laten en te veranderen, dan kan schematherapie helpen.

De behandeling is gericht op het steeds meer herkennen van je nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of te veranderen. Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. 

Lid van Vereniging voor Schematherapie.

Cognitieve gedragstherapie
Binnen de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt dat gedachten (cognities) van invloed zijn op het gevoel. Onze gedachten beïnvloeden ook ons gedrag. In de behandeling wordt aandacht besteed aan het herkennen van gedachtenpatronen en lichaamssignalen. Er wordt geleerd helpende en gezonde gedachten te bedenken bij situaties die sterke emoties oproepen (vaak angst, maar ook boosheid of somberheid). Ook worden er vaardigheden aangeleerd die helpen om met spannende en angstige situaties om te gaan. Deze therapie vermindert de emotionele problematiek en versterkt het zelfvertrouwen.