Naar Praktijk Jet
voor kids

Beroepscode

Praktijk JET is lid van de Vereniging Integraal Therapeuten (VIT) en van het Nederlands Instituut voor Psycholgen (NIP) en houdt zich aan de beroepscode voor kinder- en jeugdpsychologen. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. 

Klachten

Mocht jij of een van je ouders ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik je/jullie dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik neem alle op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen een officiële klacht in te dienen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

·       De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Op de website van het NIP vindt u informatie over de te volgende procedure (www.psynip.nl), of

·       De klachtenregeling van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  Op de website van het SKJ vindt u informatie over de te volgen procedure (www.skjeugd.nl).