Beroepscode

Praktijk JET is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en houdt zich aan de beroepscode voor GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. 

Klachten

Mocht jij of - bij clienten jonger dan 18 jaar, een van je ouders ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik je/jullie dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik neem alle op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen een officiële klacht in te dienen. De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) is van toepassing. Op de website van het NIP is informatie te vinden over de te volgende procedure (www.psynip.nl).