Naar Praktijk Jet
voor kids

Ouders

Voor ouders is er weinig zo naar als wanneer hun kind een probleem heeft. Gelukkig kunnen de meeste problemen heel goed opgelost worden door het kind zelf met hulp van zijn omgeving, zoals ouders, vrienden en docenten. Soms echter durft of wil de jongere geen beroep te doen op zijn naasten of komt hij/zij er alsnog niet uit.

Praktijk JET kan jongeren inzicht geven en het zetje geven waardoor ze alsnog hun eigen oplossing vinden. Als ouders en anderen die dichtbij het kind staan daarbij worden betrokken en meehelpen, kunnen de problemen ook echt overwonnen worden. Ik vind het belangrijk om samen te werken met ouders. Gedurende het traject worden daarom op bepaalde momenten de ouders bij het proces betrokken.

Gelukkig kunnen de meeste problemen heel goed opgelost worden door de jongere zelf