Naar Praktijk Jet
voor kids

Aanpak

Bij jongeren vanaf 16 jaar komt het voor dat zij er voor kiezen het intakegesprek zonder hun ouders erbij te voeren. Dat kan. Ouders worden dan vaak, na goed overleg met jou, in een later stadium bij de behandeling betrokken. 

Intakegesprek
Het traject start met een intakegesprek met jou en bij voorkeur je beide ouders. In dit gesprek staan we stil bij je leefsituatie, klachten, levensloop, hulpvraag en doelen. Vaak lukt het om in een gesprek hiervan een goed beeld te krijgen. Eventueel zijn er twee of drie gesprekken nodig om de hulpvraag en gewenste situatie helder te krijgen.

Therapie
Vervolgens stellen we samen een behandelplan op en wordt gestart met de behandeling. Bij aanvang van de behandeling zal ik een schatting maken van de behandelduur.

Evaluatie
Na zo’n vijf individuele gesprekken vindt doorgaans weer een gesprek met jou en je ouder(s) plaats. Daarin wordt besproken hoe het met je gaat en wat er nog nodig is. De keuze zal meestal zijn dat er nog een aantal individuele gesprekken plaatsvinden.

Als gezinstherapie de aangewezen route lijkt, dan zullen er zowel gezinsgesprekken, individuele gesprekken als oudergesprekken zijn. Zie bij behandelvormen ABFT.