Aanpak

Bij jongeren vanaf 16 jaar komt het voor dat zij er voor kiezen het intakegesprek zonder hun ouders erbij te voeren. Dat kan. Ouders worden bij 16 tot 18-jarigen dan vaak, na goed overleg met jou, in een later stadium bij de behandeling betrokken. 

Intakegesprek
Het traject start met een intakegesprek met jou en bij jongeren tot 18 jaar bij voorkeur met beide ouders. Bij 18-plussers is de intake in de meeste gevallen zonder ouders. In het intakegesprek staan we stil bij je leefsituatie, klachten, levensloop, hulpvraag en doelen. Vaak lukt het om in een of twee gesprekken hiervan een goed beeld te krijgen. Eventueel zijn er meer gesprekken nodig om de hulpvraag en gewenste situatie helder te krijgen.

Therapie
We bespreken samen wat de behandeldoelen en aanpak zullen zijn. Bij aanvang van de behandeling zal ik een schatting maken van de behandelduur.

Evaluatie
Bij 18-minners: Na zo’n vijf individuele gesprekken vindt doorgaans weer een gesprek met jou en je ouder(s) plaats. Daarin wordt besproken hoe het met je gaat en wat er nog nodig is. De keuze zal meestal zijn dat er nog een aantal individuele gesprekken plaatsvinden. 
Bij 18-plussers: ook dan vindt er regelmatig een evaluatie plaats. Zijn we nog op koers?