supervisie tbv herrregistratie SKJ master-psychologen

Plek voor supervisanten in het kader van de herregistratie tot SKJ-master psycholoog

 

110 euro per afspraak van 45 minuten

Net als bij de begeleiding van een client is het van belang dat jij je als supervisant veilig en gezien voelt in de relatie met je supervisor.
In de supervisie worden verschillende manieren van leren toegepast: casusbespreking, rollenspel en eventueel het bekijken van videomateriaal van de therapiesessies van de supervisant. Ik ben thuis in supervisie geven bij behandelcasussen. In testdiagnostiek en de verslaglegging daarvan ben ik niet thuis.