Naar Praktijk Jet
voor jongeren

Werkwijze

Op weg naar een beter gevoel

​Eerste gesprek
Als een kind bij mij in therapie komt, nodig ik eerst de ouder(s) uit voor een gesprek. Om me op dit gesprek voor te bereiden, vraag ik de ouders een vragenlijst in te vullen. Uiteraard wordt het probleem besproken, maar ook de ‘normale’ ontwikkeling van het kind is onderwerp van dit eerste gesprek.

Vijf sessies
Ik zie het kind eerst vijf keer. Ik probeer aansluiting te vinden op zijn belevingswereld door te praten, maar ook door spel en observatie. Tijdens deze vijf sessies breng ik het probleem in kaart. Tegelijkertijd wil ik kijken welke vaardigheden het kind heeft die het kan inzetten bij het vinden van de oplossing van het probleem.

Tweede oudergesprek
Dit gesprek gaat over mijn bevindingen en die van de ouders. Ik geef ouders tips en adviezen zodat zij hun ondersteunende rol optimaal kunnen vervullen voor hun kind. We maken een schatting van hoeveel gesprekken nog nodig zijn. De terugkoppeling gebeurt mondeling. Uiteraard kunt u zelf aantekeningen maken in dit gesprek.

De therapie
Er is ruimte voor verwerking van verdriet en pijn, en uiten van gevoelens als boosheid en angst. Het kind krijgt meer zelfvertrouwen en wordt zelfbewuster. Met die hervonden kracht overwint het kind zijn probleem. Het zal door deze ervaring ook in de toekomst flexibeler omgaan met lastige situaties of gebeurtenissen.