Wat is integratieve therapie?

In psychotherapie worden problemen vaak vanuit één invalshoek verklaard en behandeld.

Steeds meer blijkt dat niet elk probleem om dezelfde aanpak vraagt of aan één behandelingstype genoeg heeft. Dat heeft geleid tot een nieuwe, integratieve theorie, die is gebaseerd op de psycho-analytische theorie, cognitieve theorie, gedragstheorie en systeemtheorie. De Praktijk JET vangt dit onder de 4 G’s: gevoel, gedachten, gedrag, gezin.

Niet het probleem, maar het kind staat centraal

Tijdens de therapie kijk ik telkens naar deze vier aspecten:

  • Wat voelt het kind?
  • Wat denkt het kind?
  • Wat doet het kind?
  • Wat is zijn positie of rol in het gezin?

Daarbij leg ik verbanden, bijvoorbeeld tussen wat het kind denkt en voelt of tussen wat het kind voelt en vervolgens doet. De samensmelting van de verschillende gezichtspunten en behandelmethoden maakt integratieve therapie flexibel en efficiënt.

De vier G's
 

Gevoel
Gedachten
Gedrag
Gezin