Naar Praktijk Jet
voor jongeren

Kortdurend

Hoe veel therapie-uren uw kind nodig heeft, hangt af van verschillende factoren. Zoals het karakter van uw kind, maar ook hoe complex het probleem is en hoe graag uw kind de situatie wil veranderen. Daarnaast speelt de steun van zijn omgeving een rol.

Bijna alle kinderen kunnen op gezonde en eigen wijze verder binnen 5 tot 15 wekelijkse kindsessies.

Er is een belangrijke reden de therapie niet te lang te laten voortduren. De verschillende levensfasen van kinderen volgen elkaar snel op. Elke nieuwe fase vraagt alle aandacht en energie van het kind. Als zich een probleem voordoet dan wordt de normale ontwikkeling van het kind belemmerd. Hoe eerder het probleem wordt opgelost, hoe beter.

Waarom langdurig therapie als het ook kort kan?

Oplossingsgericht

De therapie heeft een oplossingsgericht karakter. Het probleem wordt volledig in kaart gebracht en tegelijkertijd richt de therapie zich vanaf de eerste sessie op de innerlijke kracht van het kind. Hierdoor komt de oplossing - hoe het kind zich wil voelen - snel in zicht.

Het effect van de therapie is breed, langdurig en preventief. Het kind heeft immers geleerd zijn eigen kracht aan te spreken, ook in toekomstige situaties.